?Czy wiesz co jesz? Czerwona lista Greenpeace: gatunki morskie?

Jest to przewodnik Greenpeace, który zawiera spis zagrożonych gatunków morskich dostępnych w polskich supermarketach. Został on przygotowany aby uświadomić konsumentom, które ryby są najbardziej zagrożone wyginięciem. Greenpeace apeluje aby zrezygnować z ich zakupu, gdyż to potrzeby konsumentów  kształtują rynek. Kluczem do tego, aby sprzedawcy wspierali rozwiązania promujące zrównoważone wykorzystanie zasobów morskich jest świadomy wybór tego co kupujemy. Liczba gatunków morskich zagrożonych wyginięciem zwiększa się z roku na rok. Dzieje się tak z winy człowieka. Zapotrzebowanie rynku na produkty rybne rośnie, a co za tym idzie zwiększa się presja połowowa. Aby sprostać zapotrzebowaniom rynku, dalekomorskie floty rybackie prowadzą intensywne połowy z wykorzystaniem technik, które często degradują naturalne środowisko. Sprawia to, że liczebność kolejnych populacji zmniejsza się w drastycznym tempie. Obecnie większość światowych łowisk jest eksploatowana w pełni lub nadmiernie. Oznacza to, że w skali świata ryb jest coraz mniej i jeśli sytuacja ta nie zmieni się, w przyszłości większość ryb jakie kupujemy w supermarketach zniknie bezpowrotnie z mórz i oceanów świata, a co za tym idzie z naszych talerzy. To ogromna presja rynku doprowadziła do tego, że nowoczesne floty rybackie przemierzają kolejne akweny w poszukiwaniu coraz to nowych łowisk. Statki, jakich używa się na otwartym morzu to pływające fabryki, ciągnące po morskim dnie ogromnych rozmiarów sieci. Kilkadziesiąt takich statków jest w stanie doszczętnie spustoszyć morskie głębiny i zniszczyć cenne siedliska morskich stworzeń. Konsumenci, detaliści i przetwórcy biorą udział w kształtowaniu popytu i to od ich decyzji zależy, czy w sprzedaży nadal znajdywać będziemy gatunki zagrożone. Przyszłość zagrożonych gatunków zależy od nas. Jeśli chcemy, żeby z bogactwa oceanów mogły korzystać również przyszłe pokolenia musimy już teraz myśleć o tym, jaki jest nasz wpływ na morskie ekosystemy.