TechShow_prasa_3speed_prasa_3

Tym razem głównym tematem TechShow jest wizja świata cyfrowego, w którym informacje będą prezentowane w zupełnie nowy sposób. Naszą uwagę przyciągać będzie zupełnie nowa generacja interfejsów obrazu opartych m.in. o interaktywne ekrany, które mogą być zarówno podłogą, ścianą czy stołem sterowanym nie przy pomocy tradycyjnej klawiatury, ale przy pomocy intuicyjnych gestów. Jest to właściwie nowa era komunikacji człowieka z maszyną. Podobnie zupełnie nowatorskie są rozwiązania dotyczące przetwarzania obrazu rzeczywistego z wykorzystaniem możliwości kart graficznych, kamer oraz modelowania 3D. Ta interakcja już znajduje swoje zastosowania ? na razie głównie w mediach, w reklamie, w promocji i w marketingu, ale z czasem może stać się jednym z filarów społeczeństwa informacyjnego.

Po raz pierwszy w Europie Wschodniej na poznańskim TechShow zaprezentowane zostaną takie nowości jak stół Microsoft Surface, platformy MindStorm, czy interaktywne prezentacje trójwymiarowe tworzone w oparciu o rozwiązania firm Ventus i Stereolize. Swoje pierwsze sukcesy pokażą również nowe startupy technologiczne tj. Smart Cams, Legimi, iFoot oraz zespoły developerskie pracujące w ramach PCSS czy Peppermint. Dla większości uczestników bardzo ważną ciekawostką może być również dyskusja nt. nowych modeli biznesowych towarzyszących innowacyjnym technologiom. Tu ciekawym studium przypadku może być komercjalizacja papieru elektronicznego oraz prezentacja i komentarz dotyczący innowacyjnych modeli biznesowych ekspertów SpeedUp Group.

Impreza organizowana jest pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania, Rektorów Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Prezesa Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego. Jednym z głównych partnerów tej inicjatywy jest również Krajowy Fundusz Kapitałowy. Dzięki wsparciu tej renomowanej instytucji uczestnikami TechShow będą również grupy inwestorów instytucjonalnych, zainteresowanych wspieraniem firm na wczesnym etapie rozwoju. Jest to więc z jednej strony doskonała okazja do budowania konsorcjów inwestycyjnych, które pozwolą na dywersyfikację ryzyka oraz na zwiększenie synergii związanych z dostarczanym know-how, z drugiej natomiast to doskonała okazja dla nowych startup-ów pozyskania ciekawych kontaktów i bezpośredniej rozmowy z potencjalnym inwestorem.

TechShow staje się więc wielopłaszczyznową platformą kontaktu: pomiędzy globalnymi graczami i początkującymi startupami technologicznymi, pomiędzy inwestorami i start-upami oraz pomiędzy menedżerami, którzy chcą zostać aniołami biznesu, a siecią inwestorów organizowaną w ramach SpeedUp Group.

Program i rejestracja na najbliższe spotkanie na stronie cyklu www.techshow.pl. Pierwsze 100 osób ma wstęp wolny!