COP14 w pigułce
1 - 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu odbędzie się Konferencja COP14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (COP/MOP4). To najbardziej prestiżowe forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, skupiające uwagę całego świata, będzie miało w tym roku niezwykłe znaczenie. Od powodzenia negocjacji prowadzonych w Poznaniu zależy dalszy los zainicjowanej Protokołem z Kioto walki o zmniejszenie emisji CO2 i ograniczenie globalnego ocieplenia.

Po roku 2012 wygasają postanowienia pierwszej fazy Protokołu. Jeśli po 2012 roku proces ma być kontynuowany, w Poznaniu muszą zostać wyznaczone kolejne cele. To ostatni moment, aby nowe uzgodnienia zdążyły przejść proces ratyfikacji i wejść w życie już za cztery lata. Brak sukcesów w Poznaniu grozi tym, że od 2013 roku zabraknie konkretnych, globalnych zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i utracimy szansę na powstrzymanie zmian klimatu. Decyzje, które zapadną w Poznaniu muszą wyznaczać prostą drogę do ostatecznego porozumienia, jakie zostanie podpisane podczas COP15 w grudniu 2009 w Kopenhadze. Bez tego porozumienia świat wkroczy w okres post-2012 bez zobowiązań i tym samym zaprzepaści dotychczasowe wysiłki włożone w walkę z globalnym ociepleniem. Aby przybliżyć temat tegorocznego COPu WWF zaprasza do zapoznania się z mini - przewodnikiem po Szczycie Klimatycznym w Poznaniu. Jakie tematy będą przedmiotem dyskusji podczas COP14? Kto będzie brał udział w negocjacjach? Jaka jest polityka klimatyczna UE, a jaka Polski? Jakie decyzje powinny zostać podjęte, by skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym? Czy świat może dalej się rozwijać rezygnując jednocześnie z energii jądrowej i tradycyjnej energii opartej na spalaniu węgla? Odpowiedzi na te wszystkie oraz wiele innych pytań znajdują się w publikacji WWF "COP 14 w pigułce - Czyli o co chodzi w Szczycie Klimatycznym ONZ w Poznaniu". Na stronie wwf.pl/cop14, przez cały czas trwania obrad, będzie można również znaleźć najświeższe informacje z posiedzeń, komentarze i wyjaśnienia ekspertów.