Wirusowe zapalenie wątroby nazywane jest w skrócie WZW. To cichy zabójca, który nie daje oznak toczącej się w organizmie choroby. WZW występuje aż pod pięcioma rodzajami: A,B,C,D oraz E i uszkadza ten ważny organ oraz powoduje jego zapalenie. WZW ma różne nasilenie, przebieg, a także odmienne powikłania. Jednak w każdym wypadku niezbędne jest leczenie pacjenta, przeważnie szpitalne. WZW a żółtaczka Żółtaczka objawia się charakterystycznym zażółceniem skóry, które jest spowodowane zbyt wysokim poziomem bilirubiny we krwi. Żółty odcień pojawia się nawet na gałkach ocznych. Żółtaczka może być spowodowana wirusowym zapaleniem wątroby, jednak może również świadczyć o innych dysfunkcjach tego organu, np. marskości lub zablokowaniu dróg żółciowych. Z kolei WZW wywoływane jest przez wirusy hepatropowe, które atakują wyłącznie wątrobę. Odmiany WZW Każdy rodzaj zapalenia jest wywołany odmiennymi wirusami. Każdy typ choroby wyróżnia się innym okresem inkubacji, drogą zakażenia, przebiegiem, komplikacjami, a nawet ryzykiem nosicielstwa. WZW typu A To typowa choroba brudnych rąk. Występuje masowo w biednych krajach, gdzie higiena nie jest przestrzegana, a woda skażona wirusem. WZW typu B Wirus najczęściej przenosi się w trakcie zabiegów, podczas których następuje przerwanie ciągłości tkanek, a zatem w czasie operacji lub tatuowania. WZW typu C Najbardziej rozpowszechniony typ zapalenia w krajach rozwiniętych. Do zakażenia bardzo często dochodzi w szpitalach, np. w trakcie transfuzji krwi. WZW typu D Zawsze towarzyszy zapaleniu B. WZW typu E Ten typ wirusa nie występuje w Polsce i podobnie jak typ A przenosi się wraz z zakażoną wodą. Nadchodzi WZW Istnieją pewne symptomy, które zwiastują nadchodzące zapalenie wątroby. Do takich należą: -objawy przypominające grypę, -utrzymująca się niestrawność, -wymioty oraz nudności. Po tym okresie pojawiają się właściwe objawy, które mogą świadczyć o zakażeniu: -ciemny mocz, -podwyższona temperatura ciała, -brak apetytu i nudności, -chroniczne osłabienie, -wysoki poziom enzymów wątrobowych.