Lifestyle

Mozna powiedzieć, że czekaliśmy na taki film. Zaraz po Age of Stupid oraz Home warto obejrzeć Food Inc, który skupia się na produktach…

Virgin Galactic to pierwsze na świecie kosmiczne linie lotnicze. Bilet na ten samolot daje Ci możliwość stania się cywilnym turystą…