Puszcza Białowieska to ostatni naturalny las na Niżu Europejskim. To las, który powstał bez udziału człowieka, i w którym od tysięcy lat trwają naturalne procesy ekologiczne. Bogactwo przyrodnicze i sława tego położonego na pograniczu Polski i Białorusi, wyjątkowego lasu nie zapewniły mu skutecznej ochrony. Tylko 17% obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej chronione jest w formie parku narodowego. Pozostałe 83% zarządzane jest przez Lasy Państwowe. Gospodarka leśna prowadzona na tym terenie, a w szczególności wyręby starych drzewostanów są największym zagrożeniem dla wartości przyrodniczych Puszczy. Dlatego WWF zabiega o bezwzględną ochronę naturalnych lasów Puszczy Białowieskiej. Aby to osiągnąć konieczne jest przywrócenie zakazu wyrębu wszystkich ponadstuletnich drzew i drzewostanów oraz zmniejszenie przynajmniej o połowę ilości pozyskiwanego w Puszczy drewna. Dzięki staraniom WWF Puszcza Białowieska została umieszczona na liście obszarów chronionych Natura 2000. Docelowo, cały obszar tego wyjątkowego lasu, będącego dziedzictwem ludzkości, powinien zostać objęty ochroną w formie parku narodowego. Takie rozwiązanie przyniesie korzyści zarówno przyrodzie, jak i ludziom. WWF zebrało ponad 100 000 podpisów pod apelem do Prezydenta i Premiera w sprawie powiększenia parku narodowego na obszar całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Podpisy przekazano Kancelarii Prezydenta w grudniu 2007 r. WWF liczy na to, że pakiet projektów ustaw regulujących status ochronny Puszczy, który w 2006 r. został przygotowany przez Zespół Prezydencki ds. Puszczy Białowieskiej zostanie jak najszybciej podpisany przez Prezydenta RP i przyjęty przez parlament. Polecam do wglądu: http://www.wwf.pl/informacje/publikacje/bialowieski/apel.pdf Od lat aktywnie, w terenie WWF walczy o przetrwanie Puszczy Białowieskiej. Walczy tym samym o ocalenie ostatnich żyjących tam rysi. Trzeba przyznać, że zrobili oni już naprawdę wiele: pomogli w utworzeniu rezerwatu "Lasy naturalne Puszczy Białowieskiej" i włączyli Puszczę do europejskiego systemu ochrony przyrody. Jednak to wciąż za mało! Nadal wycinane są tu bezcenne obszary lasu! Populacja rysia jest ciągle zagrożona! To przykre, ale tak naprawdę chodzi tu o uratowanie życia ostatnich 30 białowieskich rysi. Zapraszam na przeuroczą strone o polskich rysiach: http://www.rys.wwf.pl/