Nauka może osiągnąć naprawdę wszystko i nigdy nie ma dość. Wciąż będą powstawać nowe produkty, ciągle naukowcy będą odkrywać całkiem niespotykane wcześniej rzeczy. Nauka nie zna granic. Byłaby jednak niczym, gdyby nie sięgała po różnorakie badania i eksperymenty. Jednym z takich bardzo ważnych badań jest badanie pt (penetracyjne). Jest to metoda badań tzw. nieniszczących. Pozwala wykazać nieciągłości na powierzchni obiektu, wykorzystując zjawisko wnikania kapilarnego cieczy (nazywanego penetrantem) w nieciągłości, wgłąb defektów powierzchni badanej (np. pęknięć, rys czy porów). Potem odsysa ją przez powłokę wytworzoną wskutek naniesienia kontrastowego środka - najczęściej w kolorze białym - w formie proszku (czyli tzw. wywoływacza). Ten wywoływacz w pewien sposób "wyciąga" penetrant z wad i czyni je widzialnymi. W ten sposób uzyskuje się zobrazowanie nieciągłości na powierzchni badanej, którego wymiary służą do oceny badanego obiektu. Dokumentowanie jest możliwe z użyciem opisu, taśm klejących, szkicu, wywoływacza błonotwórczego, fotografii, fotokopii lub nawet video. Materiał badawczy występuje w formie penetrantów barwnych lub fluorescencyjnych, zróżnicowanych pod względem czułości oraz metody badań.