Bądź przyjacielem zwierząt. Pomóż nam pomagać. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz zwierząt. Twój 1% podatku może zmienić ten wyrok. Tutaj możecie zapoznać się ze szczegółami akcji. Na pewno wszyscy słyszeliście już nie raz o TOZ, czyli Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. Jednak nie każdy dokładnie orientuje się, czym dokładnie zajmuje się ta organizacja i jak barwna jest jej historia. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku - po upadku powstania styczniowego. Była to druga na świecie tego typu organizacja - po powstałym kilka lat wcześniej Brytyjskim - Królewskim Towarzystwie i pierwsze w Polsce stowarzyszenie społeczne działające w sposób ciągły i zorganizowany. Jednym z założycieli Towarzystwa był Adolf Dygasiński, a następnie współpracowali z Towarzystwem: Aleksander Świętochowski Bolesław Prus Henryk Sienkiewicz Stefan Żeromski i wielu innych wybitnych Polaków. Opierając się na sprawdzonych metodach pracy obecnie TOZ wdraża organizację pracy opartą na współczesnych osiągnięciach marketingu i zarządzania. Przykładem nowego stylu działania może być szeroka współpraca ze Światowym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (WSPA) oraz Królewskim Towarzystwem Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA) - obydwie organizacje z Wielkiej Brytanii, które realizując swoją politykę zagraniczną - pomocy organizacjom z Europy Środkowo-Wschodniej - zorganizowały szereg kursów dla działaczy TOZ oraz innych z TOZ-em współpracujących. Największym osiągnięciem TOZ było doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o Ochronie Zwierząt w dniu 21 sierpnia 1997 roku. Przez pierwsze lata funkcjonowania Ustawy uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu komisjach ministerialnych, tworzących przepisy wykonawcze do Ustawy, wydając ponad 100 opinii prawnych i kilka kontrprojektów rozporządzeń. Towarzystwo w ponad 100 jednostkach terenowych realizuje swoje cele statutowe, do których należy: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska. TOZ stara się promować swoje idee także w ramach współpracy ze sponsorami. Sztandarowym przykładem takiej współpracy jest wieloletnie uczestnictwo w organizowanych przez Pedigree i Whiskas w obchodach Światowego Tygodnia Zwierząt. TOZ w ostatnich latach realizuje swoje cele również poprzez wdrażanie autorskiego programu który zainicjowany w Gdańsku w 1995 roku, objął już swoim działaniem kilkanaście miast w Polsce. Program ten polega na zaopatrzeniu psa w mikroprocesor z zakodowanym stałym numerem. W komputerowej bazie danych pod tym numerem zarejestrowane są informacje dotyczące właściciela i jego psa. Straż miejska, schroniska, lecznice weterynaryjne i inspektorzy TOZ otrzymują czytniki, które w przypadku znalezienia błąkającego się psa odczytują dane z mikroprocesora, co umożliwia błyskawicznie odnaleźć właściciela. Ważne jest to, że dzięki internetowi baza danych jest dostępna całą dobę. Dzięki temu programowi zmniejsza się liczba zwierząt w schroniskach, ponieważ okazuje się, że przewieziony do schroniska błąkający się pies był tylko pozornie bezdomny i po sprawdzeniu danych w komputerze powiadamia się właściciela o tym, że zwierzak jest do odebrania w schronisku. źródło: toz